Vilanova de Arousa , 1866 – Santiago de Compostela , 1936

Destaca polas grandes  innovacións que introduciu na literarura . O seu verdadeiro nome era Ramón José Simón Valle Peña.

Inicia a carreira de Dereito en Santiago de Compostela pero vaise a Madrid e entra en contacto co ambiente literario de cidade . Escribe artigos nos xornais e relatos .

Viaxa a México e logo volve a Madrid onde frecuenta os círculos literarios .

Publica con éxito as Sonatas e casa coa actriz Josefina Blanco.

Ó estourar a guerra europea, declárase partidario dos aliados. Foi nomeado profesor de Éstetica das Belas na Escola Especial de Pintura.

Durante a República desempeña dous postos : Conservador do Patrimonio Artístico Nacional e director da Academia Española de Belas Artes en Roma.

Destacou como novelista , poeta, autor dramático , ensayista, cuentista e periodista.

Satirizou amargamente a sociedade española da súa época.

Evoluciona dende o Modernismo ata o compromiso e a denuncia dos males do país a través do esperpento ou deformación de personaxes  e ambientes .

Pasará os seus derradeiros meses da súa existencia nun sanatorio de Compostela.

Nas súas obras reflexou a paisaxe de Galicia , a cultura aldeá e as estruturas agrarias.

Algunhas das súas obras son :

  • “Sonatas”
  • “Luces de bohemia”
  • “Divinas palabras”
  • “Comedias bárbaras”
  • “Martes de Carnaval”