A Coruña,1851

Madrid, 1921

De familia noble, contaba cunha biblioteca na súa casa que despertou a súa paixón pola lectura e o desexo de compoñer versos.

En Madrid entra en contacto cos ambientes culturais da época. Escribiu novelas, libros de crítica, e artigos, sobre diversas cuestión, en revistas galegas.

Pronuncia conferencias e da clases na universidade..

Nos seus artigos expuxo as teorías da novela de Zola sobre o naturalismo.

As súas novelas máis destacadas son: “La tribuna”,  “Los pazos de Ulloa”, “La madre naturaleza”.

 Defendeu o dereito das mulleres a recibir formación cultural.